Aarhønehytta

Project description

Høsten 2011 inviterte linjeforeningen for Bygg- og miljøteknikk ved NTNU arkitektstudentene til arkitektkonkurranse om ny linjeforeningshytte. Det ble levert tilsammen 17 forslag hvorav vi var så heldige å bli plukket ut med skisseprosjektet ut i skogen opp i veggen. Halvannet år og 10 000 dugnadstimer senere var prosjektstyring, prosjektering og oppføring gjennomført av over 150 studenter før Aarhønehytta ble tatt i bruk i januar 2013.

 

Felleshytter representerer noe av det fineste bygde med norsk fjell og turtradisjon. Være ute, sammen, skaffe seg perspektiv. I likhet med programmatiske slektninger som turistforeningshytter og firmahytter utgjør foreningshytter en lavmælt motvekt til den private fritidsboligkulturen som i senere tid har vært forbundet med økende arealbruk, komfortkrav og landskapsinngrep. Felleshytter gir høy bruksfrekvens og glede til mange for en forholdsvis liten investering, økonomisk og ressursmessig. Det gjør det interessant å undersøke parallelt med tilgrensende diskusjoner rundt bofelleskap av mer permanent karakter.

 

For Aarhønen var det snakk om en felleshytte til ca tusen ujålete byggstudenter på en tomt i Selbu kommune tett inn mot nasjonalparken Skarvan og Roltdalen. En times busstur fra Trondheim, uten veiforbindelse, vann og strøm. I byggherrens notatbok sto det: senger til 30, et sted å lage mat til alle, plass til å være sammen, mulig å bygge på dugnad, miljøambisjoner og et bord å danse på.

 

Som med kollektivboliger handler felleshytter om organisering av forholdet mellom privat, halvprivat og offentlig. Ideene som skisseprosjektet bygget på var å samle alle mindre rom som vindfang, tørkerom, bad og kjøkken i et definert furufinervolum mot nord. Organisere planen som en enkel lineærstruktur der man beveger seg langs, inn, ut og opp i de mindre rommene uten å miste kontakt med det store oppholdsrommet. Løse tverrsnittet slik at takhøyden brukes til å skape ekstra soveplasser på hems i forhold til en BRA begrensning, samt gi romlighet til oppholdssonene mot vest og utsikten. Utforme de mindre rommene som nisjer som henvender seg mot oppholdsrommet. Skape mindre soner i det store som gjør det mulig å være en del av uten å delta. Vekte romslighet og fleksibilitet i fellesrom høyt kontra areal til private soner som soverom.

 

Av økonomiske hensyn ble bygget delt i to byggetrinn, hvorav det første er realisert. For å begrense masser som måtte bæres opp, samt terrenginngrep på tomta ble konstruksjonen punktfundamentert til fjell. Ettersom det var svært mange ulike grupper med dugnadsarbeidere i sving ble reisverket prosjektert og levert som en pre-kuttet konstruksjonspakke. Det ga et presist utgangspunkt samtidig som det minimerte behovet for faglært arbeidskraft med lang reisevei. All trelast, med unntak av furufiner, er handlet fra sagbruk innenfor en radius av 120 km fra byggetomt. Få ulike materialer har gjort det enkelt å ta i bruk restmaterialer til plassbygging av interiør som senger, benker og kjøkken. 9 av 16 vinduer er ukurante størrelser plukket fra et restlager en drøy halvtimes kjøring unna.

I løpet av det første året har Aarhønehytta registrert over 600 overnattingsdøgn. Utover å ha vært en god tverrfaglig læringsplattform og mye moro underveis viser det at felleshytter funker.

Fact box

Prosjektets navn:          Aarhønehytta

Adresse:                      Åtollen, Hersjølia

Kommune:                   Selbu kommune

Ferdigstilt:                    Januar 2013

Oppdragsgiver:            Aarhønen – Linjeforeningen for Bygg- og miljøteknikk NTNU

Arkitekt:                                   Ida Ve M.Arch. MNAL, Olav Fåsetbru Kildal M.Arch og Mads Nermo M.Arch. MNAL (skisseprosjekt).

Konsulenter:                 Pir II arkitekter, Multiconsult, Kjeldstad Trelast, prof. Fredrik Lund

Prosjektledelse:                       Aarhønen Linjeforening

Brutto areal:                 95 m2 (byggetrinn 1) + 14 m2 uoppvarmet utedo & bod

Prosjektkostnad:          900 000 NOK inkl. mva (2013)

Fotografer:                   Joakim Reinaas/Inviso AS, Ida Ve, Aarhønen Linjeforening.

Miljøopplysninger:

Kvm BTA pr. seng:                   6,3 m2 BTA (byggetrinn 1), 4,9 m2 BTA (byggetrinn 1+2)

Byggekostnad ink. MVA pr. kvm BTA: 5 420 NOK

Gj.s. u-verdi:                Yttervegg: 0,20 W/kvmk, tak: 0,14 W/kvmk, gulv: 0,16 W/kvmk

Energikilder:                             To vedfyrte ovner til oppvarming. Vindmølle og solcelle til belysning, vifter og radio (12V). Gass til komfyr.

Ventilasjon:                  Manuell. Vifte på tørkerom og kjøkken.

Materialbruk:                Støpte punktfundamenter gravd for hånd, kortreist ubehandlet utvendig kledning i tettvokst fjellgran, takbord og vannbrett i kjerneved av furu, Bruk av ukurrante vinduer fra restlager. Interiør: glattpanel i gran og plater i furufiner, fast møblering i furufiner.

Åtollen, Selbu1 UTEHelikopterløft Aarhønehytta5 PROSESSAlbum hyttebygging1 Modellfoto konkurranseutkast3 UTEtif2 UTE1 UTE12 INNE10 INNE9 INNE8 INNE7 INNE6 INNE3 INNE2 INNE1 INNE1 Modellfoto konkurranseutkast