Mummihuset

Project description

I anledning markeringa av Tove Janssons 100 års-dag har ei gruppe på 15 førsteårsstudentar ved NTNUs masterprogram i arkitektur fått i oppdrag av Trondheim folkebibliotek å bygge eit Mummitrollhus i hovedbibliotekets bakgård. Bakgården skal tilpassast ein meir aktiv og brukarvennlig tilnærming for bibliotekets besøkande.
Alt arbeid blir gjort gjennom dugnad av studentane og er det første prosjektet vårt utanfor studiane. Utover sjølve bygginga, har me både planlagt og prosjektert bygget.
Huset ligg nært bibliotekets barneavdeling og målgruppa er først og fremst born. Med dette bygget og tilhørande område ynskjer me å skape blest rundt Tove Jansson og hennes forfattarskåp, samt tiltrekkje fleire besøkande som for eksempel skoleklasser og småbarnsfamiliar. Installasjonen skal oppmuntre til leik og lesestunder i et kjent barndomsunivers.

More info / Contact

Hanna Holm Landmark / hanna@studiobeta.no

Fact box

Studenter:
Hanna Holm Landmark, Erik Frydenlund Hofsbro, Jonas Kyllenstjerna Pettersen, Olaf Godtland Røe, Tora Vollset, Anna Van Der Zwaag, Viktor Olsson, Ambjørg Gaustad, Caroline C.S. Kverne, Simon Dai, Jonas Peter Falck, Livar Høyland Opedal, Anders Wunderle Solhøy, Erlend Garnås, Ingeborg Stavdal

Byggherre:
Trondheim folkebibliotek

Veiledere:
Bibi Melhus

Images

Mummi_web2