Palleland

Project description

Hvert år fylles marinen med folk og konstruksjoner, for så å forsvinne igjen noen dager etterpå. Pstereo har som mål å redusere miljøbelastningene rundt arrangementene sine, og årets ntnu-installasjon tar utgangspunkt i hvordan materialer som lånes og gjenbrukes også kan bidra til å lage god stemning og gi festivalfølelsen. Prosjektet gjenomføres av arkitektstudenter og musikkteknologistudenter, med støtte fra ntnu og ntnu live studio.

1 arkitekt, 15 studenter – 600 paller – 30 kvm stillas – 2000 skruer

Fact box

Lokasjon: Marinen, Psteroefestival 2016

Prosjektteam:

Pros: Kristin Solhaug Næss

Arkitekter: Oda Sivesind Holthe, Marie Langsholt Holmqvist, Guro Ek, Fredrik Justnes, Gustav Bjørngaard Rødde, Aksel Borgen, Ulrikke Schønfeldt, Julia Kolacz, Kristina Stendahl Karlsen, Mary Linh Nguyen, Eigil Aandahl

Veiledere: Steinar Hillersøy Dyvik, Steffen Wellinger, Thea Hougsrud Andreassen, Anders Gunleiksrud

Support:

NTNU: Verkstedmester Jørg, NTNU Transport, NTNU Live Studio, John Haddal Mork og Sebastian Østlie, fellesverkstedet ved Knut Naas

E.C. Dahls, Tor Arne Edvardsen og UCO Trondheim

Team Pstereo, Aurora Schønfeldt

Designhjelp fra Simon Pedersen, Mads Løkeland Slåke, Emilie Berge, Jarl Knudsen, Erik Olsen

Lysinstallasjon av Steffen Telstad fra Team Pstereo

Images

3_Pstereo4_Pstereo5_PstereoSAMSUNG CSCChristinaAndersen2KristinSolhaugNæss1KristinSolhaugNæss2SAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCthor egil leitrø 1ThorEgilLeirtrø2TorleifKvinneslandoppriss_høydeoversiktsplan 1_200Snitt C-C