Trestykker

Project description

TreStykker 2014 er en uavhengig workshop i regi av fem arkitektstudenter ved NTNU, for landskapsarkitektstudiet på Ås (NMBU) og de tre arkitektskolene i Norge (NTNU/BAS/AHO). Trestykker ble i år arrangert for 6. gang, etterfølgende en rekke vellykkede prosjekter både i Bergen, Oslo og Trondheim. Årets workshop ble holdt på Brekstad, Ørland, og 30 studenter deltok på både design- og bygging av en bypark.

Fokuset gjennom hele prosjektet har vært tilpasning til stedet, gjenbruk og selve prosessen. Under workshopen har deltakerne knyttet kontakter på tvers av skolene, opparbeidet seg erfaring fra teamarbeid og fått en forståelse av hvordan et prosjekt foregår fra design til bygging. Byparken vil stå tilgjengelig for alle som ønsker å bruke den på Ørland, som et frampek på utviklingen av kystbyen Brekstad. Vi håper også at det vil være til inspirasjon for arkitekt- og landskapsarkitektstudenter, og bidra til å skape engasjement og mot til å realisere egne prosjekter.

More info / Contact

Anders Bjørneseth / anders()trestykker.com

Fact box

Studenter:

Arkitektstudenter fra NTNU, AHO og BAS og landskapsarkitektstudenter, NMBU

Byggherre:
Ørland kommune

Veiledere:
Steffen Wellinger, August Schmidt

Images

Trestykker_web1Trestykker_web