Pstereo 2017

For Pstereo-festivalen 2017 bygde 34 studenter fra arkitektur, kunst og musikkteknologi ved
NTNU en DJ-scene, et loungeområde og en inngangsportal. Studentene valgte å bygge en
grunnstruktur med stillas, og utforme den videre med bruk av gjenbruksmaterialer. Dette
svarte bra med både studentenes og Pstereos ønske om å forbruke minst mulig. I tillegg
åpnet det opp for å bygge flere konstruksjoner på den korte tiden de hadde til rådighet på
Marinen. Bruk av gamle scenetepper, bildekk, avkapp med kunstgress og fiskegarn utfordret
studentene til å komme opp med flere interessante løsninger, som ble godt mottatt under
festivalen.

Med en grunnstruktur i stillas, bygde 34 studenter fra arkitektur, kunst og musikkteknologi ved NTNU en DJ-scene, et loungområde og inngangspartiet til Pstereo-festivalen 2017. Stillaset ble montert opp på to dager med hjelp fra stillasfirmaet vi leide stillaset fra. Dette ble videre utformet med bruk av gjenbruksmaterialer. Valget av stillas For oss og Pstereo var det viktig å ha et så lite miljømessig fotavtrykk som mulig. 

Materialene som ble brukt var enten leid, lånt eller arvet. Det ble flere turer til Heggstadmoen for å finne ting vi kunne nytte oss av. Vi var også heldig å få gamle sceneduker fra teatrene i byen.

For Pstereo-festivalen 2017 bygde 34 studenter fra arkitektur, kunst og musikkteknologi ved NTNU en DJ-scene, et loungeområde og en inngangsportal. Workshopen gikk over tre uker der den første var prosjektering, den andre utprøving, prefabrikering og innsamling av materialer, og den siste selve byggingen på Marien. 

Konstruksjonen er et stillas som ble kledd inn og videre utformet ved bruk av ulike materialer som vi enten fant på Heggstadmoen eller fikk fra teatrene i byen. 

Ved hjelp fra et stillasfirma ble en grunnstruktur i stillas bygd. Dette ble videre utformet og kledd inn i forskjellige materialer vi fant på Heggstadmoen eller fikk fra teatrene i byen. 

Valget av stillas som grunnstruktur gjorde det mulig å få opp flere konstruksjoner av en viss størrelse på de få dagene vi hadde til rådighet før festivalen startet. I tillegg gav det store muligheter for videre utforming og lek med materialer. Et mål vi hadde var å forbruke minst mulig, både med tanke på miljø og å få budsjettet til å rekke. Dette førte til at det meste av materialene vi brukte 

For oss og Pstereo var det viktig å ha et så lite miljømessig fotavtrykk som mulig, og en grunnstruktur i stillas gjorde det mulig å bygge til sammen 350 kvadratmeter kun ved hjelp av gjenbruksmaterialer. 

FACTS

Location:
Marinen, Trondheim, Norway

Completed: August 2017

Project leaders/architect students: Kristin Bostrøm, Kristina Stendal Karlsen, Marie Langsholt Holmqvist, Michelle Schmidt and Vilde Forberg

Organizations:
PSTEREO and
NTNU Live Studio

Cost: 130 000 NOK

Supervisors:
Steffen Wellinger and
Thea Andreassen

Project participants:
Elisabeth Dybedahl, Hilde Tysnes, Idunn Dagestad, Beate Røttingen, Jo Sjølie, Ingvild Stokke, Celina Schmidt, Erlend Hovind, Jennie Farbrodt Lundgaard, Stine Waagø, Sofie Andelic, Anja Lian, Anniken Øhrn, Hanna Fingarsen, Kamilla Lindset, Maria Skaret, Sondre Utgaard, Guro Bliksås, Herman Lund Kristensen, Runa Sødal, Brage Hasler, Marielle Hansen, Chris Rosendahl, Magdalena Manderlova, Frida Blomberg Håvardstun, Sondre Christoffersen, Sturla Myklebust, Marvel Leonhardsen, Siri Farstad

Next Post

Previous Post

© 2024 NTNU Live Studio

Theme by Anders Norén